Webinar ended on 2021/03/04 at 21:00 Central European Time

Osteopathie na hartchirurgie

Clear
-
+
Total:
SKU: WEBBE0403 Category:

Registrations are closed

Datum/uur/prijs Donderdag 04.03.2021 om 19.30 uur Zoom Platform

Normaal tarief: 30 euro

Studententarief: 20 euro

Gratis voor COME-leden

Cursusvorm/duur/taal

Online webinar van 60 minuten met een Q&A van 30 minuten

Taal: Nederlands (Q&A zijn ook mogelijk in Engels, Duits)

Inhoud

 • Presentatie van de veranderde anatomie na chirurgie.
 • Interactieve bespreking van mogelijke gevolgen van de veranderde anatomie en oorzaken van klachten na hartchirurgie.
 • Toelichting bij chronisch pijn na hartchirurgie.
 • ‘Best evidence based osteopathic practice’ na hartchirurgie.
 • Q&A

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de anatomie na hartchirurgie.
 • Up-to-date blijven over de bestaande wetenschappelijke literatuur in verband met osteopathie na hartchirurgie.
 • Inzicht krijgen in de toepassing van osteopathische principes na hartchirurgie.
 • Betere behandeling van patiënten na hartchirurgie.

Publicaties

 • Roncada, G. : Osteopathic Treatment leads to significantly greater reductions in chronic thoracic pain after CABG surgery: a randomised controlled trial. J Bodyw Mov Ther. 2020;24:202-211.
 • Roncada, G. : Effects of Osteopathic Treatment on Pulmonary Function and Chronic Thoracic Pain after Coronary Artery Bypass Graft Surgery (OstinCaRe): study protocol for a randomised controlled trial. BMC Complemt Altern Med 2016;16(1):482.
 • Roncada, G., Dendale, P., Linsen, L., Hendrikx, M., Hansen, D. : Reduction in pulmonary function after CABG surgery is related to postoperative inflammation and hypercortisolemia. Int J Clin Exp Med 2015;8(7):10938-10946.
 • Roncada Gert, Bijnens Erik, Dendale Paul (2010). HaMo-Study 3, phase 1: effects of sternotomy on the mobility of the heart under influence of respiration at 3 months postoperative, International Journal of Osteopathic Medicine, volume 13, issue 3, page 110.
 • Roncada Gert, Bijnens Erik, Dendale Paul (2008). HaMo Study 2: effects of sternotomy on the mobility of the heart under influence of respiration, International Journal of Osteopathic Medicine, volume 11, issue 4, pages 167-168.
 • Roncada Gert, Bijnens Erik, Dendale Paul, Buekens Jo (2008). HaMo Study 1: investigation of the effect of breathing on the position of the heart, International Journal of Osteopathic Medicine, volume 11, issue 4, page 166.
 • Roncada Gert, Bijnens Erik, Dendale Paul, Buekens Jo (2005). Untersuchungsresultate der Herzmobilität durch dreidimensionale Observation, Deutsche Zeitschrift für Osteopathie, s. 8-9; Hippokrates Verlag.
 • Roncada Gert, Berger Jan, Dendale Paul (2001). Prevalence and evolution of osteological complaints of mechanical origin after median sternotomy, Acta Cardiologica, 56(1):66.

CV referent

Gert Roncada heeft een praktijk in Alken. Hij behaalde zijn DO-titel aan het College Sutherland in 2004.
In 2012 heeft hij een MSc in Osteopathy behaald aan de internationale universiteit van Dresden. Hij was docent aan het College Sutherland Nürnberg van 2016 tot 2020.
Gert was jaren verbonden aan het hartcentrum Hasselt waar hij verschillende onderzoeken heeft kunnen uitvoeren over de hartmobiliteit en de osteopathische behandeling van patiënten na hartchirurgie. Hij heeft ook het voorrecht gehad om op verschillende internationale congressen te mogen spreken.

Additional information

COME Center