MISSION & VISION

Mission of COME Collaboration

 

COME voorziet in een centrum voor gezondheidsonderzoek om uitzonderlijke individuen te ondersteunen bij het uitvoeren van multidisciplinair en multicentrisch osteopathisch onderzoek, gericht op de behoeften van verstrekkers en gebruikers van osteopathische zorg

COME fournit un centre de recherche sur la santé afin de soutenir des personnes exceptionnelles pour mener des recherches multicentriques et multidisciplinaires en ostéopathie, axées sur les besoins des fournisseurs et des utilisateurs de soins ostéopathiques

 

Vision of COME Collaboration

 

COME ziet osteopathische geneeskunde als een conventioneel gezondheidszorgberoep, toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen

COME envisage la médecine ostéopathique comme une profession de santé conventionnelle, accessible à toutes les populations

 

© 2024 Foundation COME Collaboration. All Rights Reserved