COME Collaboration is een interdisciplinaire stichting

We brengen clinici en wetenschappers samen die het effect en de effectiviteit van osteopathische geneeskunde bestuderen. Ons doel is om te begrijpen hoe osteopathie werkt, om overtuigend bewijs te produceren om de gezondheidszorg te optimaliseren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Onze onderzoeksgroepen bestuderen alle aspecten van osteopathische geneeskunde, inclusief laboratorium gebaseerd en klinisch onderzoek, evenals translationeel onderzoek.

We hosten en trainen clinici, wetenschappers en ondersteunend personeel en werken samen met onderzoekers over de hele wereld.

Naast wetenschappelijk onderzoek bieden we een breed scala aan educatieve en trainingsmogelijkheden om de ontwikkeling van osteopathie, zowel nationaal als internationaal, te ondersteunen en zijn ook sociaal actief.

Binnen de stichting worden de termen osteopathie en osteopathische geneeskunde door elkaar gebruikt.

© 2024 Foundation COME Collaboration. All Rights Reserved