COME Onlus info

COME Collaboration is een interdisciplinaire stichting.

We brengen clinici en wetenschappers samen die het effect en de effectiviteit van osteopathische geneeskunde bestuderen. Ons doel is om te begrijpen hoe osteopathie werkt, om overtuigend bewijs te produceren om de gezondheidszorg te optimaliseren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Onze onderzoeksgroepen bestuderen alle aspecten van osteopathische geneeskunde, inclusief laboratorium gebaseerd en klinisch onderzoek, evenals translationeel onderzoek.

We hosten en trainen clinici, wetenschappers en ondersteunend personeel en werken samen met onderzoekers over de hele wereld.

Naast wetenschappelijk onderzoek bieden we een breed scala aan educatieve en trainingsmogelijkheden om de ontwikkeling van osteopathie, zowel nationaal als internationaal, te ondersteunen en zijn ook sociaal actief.

Binnen de stichting worden de termen osteopathie en osteopathische geneeskunde door elkaar gebruikt.

Osteopathic Practitioners Estimates and RAtes (OPERA)

OPERA

OPERA Belgium/Luxembourg a été fermé et les données sont en cours d'analyse. Un rapport final de l'étude devrait être publié au printemps 2019.
Nous souhaitons expressément remercier les participants à l'enquête pour leur temps et leur intérêt!

OPERA België/Luxemburg is afgesloten en de data worden momenteel verwerkt. Een eindrapport van het onderzoek te verwachten in het voorjaar 2019.  
Wij wensen uitdrukkelijk de deelnemers aan de enquête te danken voor hun tijd en interesse!

 

© 2020 COME Collaboration. All Rights Reserved