Osteopathic Practitioners Estimates and RAtes (OPERA)

Na de KCE-bevraging van de Belgische osteopaten in 2010 en de Benelux Osteosurvey van 2013 is het weer tijd voor een update van de situatie van de osteopathie in België. De vragenlijst van de Benelux Osteosurvey heeft als basis gediend voor de nieuw uitgewerkte vragenlijst die door verschillende onderzoeksteams op verschillende tijdstippen verder werd uitgewerkt en gevalideerd.

De naam van deze pan-Europese survey is OPERA en het doel van deze studie is de eigenschappen van de osteopaten in Europa te onderzoeken en te omschrijven.

 

Après l’enquête du KCE auprès des ostéopathes Belges en 2010 et la Benelux Osteosurvey en 2013, il est à nouveau temps de procéder à une mise à jour de la situation de l’ostéopathie en Belgique. Le questionnaire de la Benelux Osteosurvey a servi de base pour ce nouveau questionnaire, qui a ensuite été retravaillé par plusieurs équipes de recherche à différents moments avant d’être validé.

Cette enquête paneuropéenne est appelée OPERA et le but de cette enquête est d’étudier et de décrire les caractéristiques des ostéopathes en Europe.

De OPERA vragenlijst / L'enquête OPERA

De vragenlijst bevat 52 vragen naar demografie, werkstatus/werkplek en professionele activiteiten, onderwijs en levenslang leren, beroepsidentiteit, patiënten en osteopathische vaardigheden. We zijn ervan overtuigd dat we met deze sterk verbeterde tool de Europese en meer specifiek de Belgische osteopathie weer netjes op de kaart zullen krijgen.

 

Les questionnaires comportent 52 questions sur la démographie, le statut professionnel/ lieu de travail et les activités professionnelles, l’enseignement et la formation continue, l’identité professionnelle, les patients et les compétences en ostéopathie. Nous sommes convaincus qu’avec cet outil fortement amélioré, nous parviendrons à situer correctement l’ostéopathie Européenne et plus spécifiquement l’ostéopathie Belge et Luxembourgois.