Deelnemers / Participants

OPERA Belgium/Luxembourg 2018

Elke osteopaat die zich als dusdanig profileert.

Bij het beantwoorden van de gestelde vragen, let op dat deze uitsluitend betrekking hebben op uw osteopathische activiteit en niet op andere gezondheidszorgactiviteiten die u mogelijk zou kunnen uitvoeren. In overeenstemming met de Europese CEN-norm voor osteopathische gezondheidszorg, zullen we de term "osteopaat" gebruiken in deze vragenlijst, wetende dat in sommige omstandigheden en in sommige landen de termen osteopathisch beoefenaar en osteopathische arts worden gebruikt.

 

Tout ostéopathe qui se présente comme tel.

Lorsque vous répondez aux questions, veuillez-vous référer à votre activité ostéopathique, plutôt qu'à toute autre pratique de soins de santé que vous pourriez offrir. Conformément à la norme européenne de soins de santé ostéopathique CEN, nous utiliserons le terme « ostéopathe » dans ce questionnaire, sachant que dans certaines circonstances et dans certains pays, les termes « practicien ostéopathe » et de « médecin ostéopathe » sont utilisés.

We rekenen op u / Nous comptons sur vous !

Reeds meermaals maakten we de ervaring  dat de resultaten die door deze surveys geleverd worden ons een schat aan informatie bezorgen die we politiek geldend kunnen maken. Er is wel één voorwaarde om dit project maximaal te kunnen inzetten voor onze doelstellingen: jullie deelname. Hoe groter jullie betrokkenheid, hoe betrouwbaarder de resultaten, hoe reëler het beeld van onze Belgische osteopathie.
Goede onderhandelaars komen misschien wel weg met het poneren van veronderstellingen maar knalharde cijfers zijn steeds overtuigender en kan men niet zomaar naast zich neerleggen. Wij doen een beroep op jullie om ons deze onweerlegbare cijfers te leveren, die zo belangrijk zijn bij de onderhandelingen met betrekking tot ons vak.

 

À plusieurs reprises, nous avons déjà pu faire valoir les résultats de ces enquêtes au niveau politique. Récemment encore, durant nos contacts avec les mutuelles, cette information s’est avérée cruciale. Il y a néanmoins une condition essentielle au bon déroulement de ce projet : votre participation. Plus grande sera votre implication, plus fiables en seront les résultats et plus réelle en sera l’image de l’ostéopathie Belge.
De bons négociateurs peuvent sans doute s’en tirer en avançant des hypothèses, mais des chiffres bien établis sont toujours plus convaincants et ne sont pas facilement réfutables. Nous faisons appel à vous pour nous aider à fournir ces chiffres indiscutables et tellement importants pour les négociations concernant notre profession.