COME Onlus info

COME Collaboration is een interdisciplinaire stichting.

We brengen clinici en wetenschappers samen die het effect en de effectiviteit van osteopathische geneeskunde bestuderen. Ons doel is om te begrijpen hoe osteopathie werkt, om overtuigend bewijs te produceren om de gezondheidszorg te optimaliseren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Onze onderzoeksgroepen bestuderen alle aspecten van osteopathische geneeskunde, inclusief laboratorium gebaseerd en klinisch onderzoek, evenals translationeel onderzoek.

We hosten en trainen clinici, wetenschappers en ondersteunend personeel en werken samen met onderzoekers over de hele wereld.

Naast wetenschappelijk onderzoek bieden we een breed scala aan educatieve en trainingsmogelijkheden om de ontwikkeling van osteopathie, zowel nationaal als internationaal, te ondersteunen en zijn ook sociaal actief.

Binnen de stichting worden de termen osteopathie en osteopathische geneeskunde door elkaar gebruikt.

Osteopathic Practitioners Estimates and RAtes (OPERA)

OPERA

L’enquête OPERA Belgique/Luxembourg sera ouverte de mai à juillet et ne demandera qu’une demi-heure de votre temps. Nous comptons sur la collaboration de tous les ostéopathes professionnels !

OPERA België/Luxemburg zal geopend worden van mei tot en met juli en slechts een half uurtje van jullie tijd vragen. We rekenen op de medewerking van alle professionele osteopaten !